សូមស្វាគមន៍ ចូលមកកាន់ ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍អនឡាញ!

ការចុះឈ្មោះទេសចរណ៍ និង ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណគឺជាប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ប្រតិបត្តិករ និង សកម្មភាពអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍។ ច្បាប់ស្តីពី ទេសចរណ៍ ព្រះរាជក្រម លេខ នស/ រកម/ ០៦០៩/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ តម្រូវឱ្យអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ទាំងអស់នឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយក្រសួង ទេសចរណ៍ និង បន្ទាប់មកទើបត្រូវបាន ទទួលអាជ្ញាបណ្ណ។

ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍អនឡាញបានបញ្ជូនតម្លាភាព និង កាត់បន្ថយពេល វេលានៃការស្នើសុំរបស់ប្រតិបត្តិករ អោយមានភាពឆាប់រហ័សក្នុងដំណើរការនៃការស្នើ សុំ។

OTLS រួមមាន:
១. សំណើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មទេសចរណ៍ថ្មី
២. ការបន្តនិងការធ្វើវិសោធនកម្មអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ទាំងអស់
៣. សំណើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ និង រមណីយដ្ឋាន

៤. សេវាទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានឈ្មោះ និង លេខសម្ងាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធសូមធ្វើការ ចុះឈ្មោះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរណាមួយ សូមផ្ញើរ អ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ info@cambodiatourismindustry.org

ទីកន្លែងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានចុះបញ្ជីអាជ្ញាបណ្ណតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ភ្នំពេញ

1. ក្រសួងទេសចរណ៍ (នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម)

ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ(+៨៥៥) ២៣៥៣១ ០៩៩៩
អ៊ីម៉ែលៈ tourismindustry.cam@gmail.com

2. ក្រុមហ៊ុន GIGB

ផ្ទះលេខ៤៨៧ ផ្លូវហាណូយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៥០០ ៣២ ៤៦, (+៨៥៥) ១២ ៥៨៨ ៨៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ info@gigbcambodia.com

សៀមរាប

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ (ព្រះអង្គចេក ព្រះអង្គចម)

#៦៥, ភូមិវត្តស្វាយ,​សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ព្រះសីហនុ

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ (ឆ្នេរអូរឈើទាល)

ឆ្នេរអូរឈើទាល ផ្លូវ ១៤ មិថុនា សង្កាត់លេខ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

របៀបស្នើចុះបញ្ជិកាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
របៀបស្នើសុំបង្តើតសាលាបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍

ចូលប្រព័ន្ធ