ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

សូមស្វាគមន៍ ចូលមកកាន់ ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍អនឡាញ!

ការចុះឈ្មោះទេសចរណ៍ និង ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណគឺជាប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ប្រតិបត្តិករ និង សកម្មភាពអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍។ ច្បាប់ស្តីពី ទេសចរណ៍ ព្រះរាជក្រម លេខ នស/ រកម/ ០៦០៩/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ តម្រូវឱ្យអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ទាំងអស់នឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយក្រសួង ទេសចរណ៍ និង បន្ទាប់មកទើបត្រូវបាន ទទួលអាជ្ញាបណ្ណ។

ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍អនឡាញបានបញ្ជូនតម្លាភាព និង កាត់បន្ថយពេល វេលានៃការស្នើសុំរបស់ប្រតិបត្តិករ អោយមានភាពឆាប់រហ័សក្នុងដំណើរការនៃការស្នើ សុំ។

OTLS រួមមាន:
១. សំណើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មទេសចរណ៍ថ្មី
២. ការបន្តនិងការធ្វើវិសោធនកម្មអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ទាំងអស់
៣. សំណើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ និង រមណីយដ្ឋាន

៤. សេវាទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាុញ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានឈ្មោះ និង លេខសម្ងាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធសូមធ្វើការ ចុះឈ្មោះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរណាមួយ សូមផ្ញើរ អ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ដំណើរការនៃការស្នើសុំុអាជ្ញាបណ្ណ:

 

 

ទីកន្លែងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានចុះបញ្ជីអាជ្ញាបណ្ណតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ល.រ

រាជធានី-ខេត្ត

ទីតាំង

អសយដ្ឋាន

 

ភ្នំពេញ

ក្រសួងទេសចរណ៍

(នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម)

ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

-ទូរស័ព្ទៈ(+៨៥៥) ២៣៥៣១ ០៩៩៩

-អ៊ីម៉ែលៈ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ក្រុមហ៊ុន GIGB

ផ្ទះលេខ៤៨៧ ផ្លូវហាណូយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

-ទូរស័ព្ទៈ

·(+៨៥៥) ២៣ ៥០០ ៣២ ៤៦

·(+៨៥៥) ១២ ៥៨៨ ៨៧៧

-អ៊ីម៉ែលៈ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​២

សៀមរាប

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ (ព្រះអង្គចេក ព្រះអង្គចម)

#៦៥, ភូមិវត្តស្វាយ,​សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ព្រះសីហនុ

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ (ឆ្នេរអូរឈើទាល)

ឆ្នេរអូរឈើទាល ផ្លូវ ១៤ មិថុនា សង្កាត់លេខ ៤

ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង៖

       ទូរស័ព្ទ/Tel.៖(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ០៣១

       អ៊ីម៉ែល/EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       គេហទំព័រ/Webwww.cambodiatourismindustry.org